Tietosuojaseloste

Yleistä

Nordic Plug Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaille heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Nordic Plug Oy verkkokaupan palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Käytämme tietoja:

- Turvallisen ja helppokäyttöisen palvelun toimittamiseen

- Miellyttävän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

- Erilaisten tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen

- Verkkokaupan ja asiakaspalvelun kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot:

Nordic Plug Oy (Y-tunnus: 3239320-8)

Hatanpään puistokuja 22 C, 33900, Tampere

asiakaspalvelu@nordicplug.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

- Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

- Tunnistamistiedot, kuten nimi

- Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä. Henkilötunnusta ei taltioida Nordic Plug Oy:n palvelimille. Luotonantaja tarvitsee tiedon luottopäätökseen ja se ei välity rekisterinpitäjälle (Nordic Plug Oy).

- Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

- Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

- Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

- Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

- Tuotearvostelut

- Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

- Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

- Asiakkuuden ylläpitämiseen

- Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

- Nordic Plug Oy verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

- Asiakaskokemuksen parantamiseen

- Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

- Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

- Väärinkäytösten estämiseen

- Tietoja käsitellään asiakkaan ja Nordic Plug Oy verkkokaupan väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset, kuitenkin enintään viisi vuotta. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi, kuitenkin enintään yhdeksän vuotta.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa järjestelmästä. Poistotoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä, hävittämiseltä, luovuttamiselta, käsittelemiseltä tai muilta laittomilta toimenpiteiltä.

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

- Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista

- Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

- Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

- Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

- Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Nordic Plug Oy verkkokaupan järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
info@nordicplug.fi.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Joitakin tietoja voimme luovuttaa kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten.

Asiakastietojasi käytetään myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme yhteistyökumppaneiden palveluja esimerkiksi ostokäyttäytymisesi ja selaustietojesi analysointiin, jotta pystymme tarjoamaan parempaa ja kohdennetumpaa palvelua. Analytiikkatiedot ovat anonyymejä tai pseudonymisoituja mahdollisuuksien mukaan. Tietosi voidaan myös luovuttaa viranomaisille.

Kaikki palveluntarjoajamme noudattavat GDPR tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

  • Shopify Inc - verkkokauppa-alusta
  • Paytrail Oy - verkkomaksut
  • Logitrail Oy - toimitukset
  • Omnisend - sivustoanalytiikka, sähköpostimarkkinointi
  • Tidio - asiakaschat
  • Google Analytics 4 - sivustoanalytiikka

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Nordic Plug Oyn ulkopuolelle.

Nordic Plug verkkokauppa käyttää Kanadalaisen Shopify Inc:in verkkokauppa-alustaa. Asiakkaistamme kerätyt tiedot tallentuvat Shopifyn Inc:in Euroopan tytäryhtiön Shopify International Ltd:n tietojärjestelmään, tietokantoihin ja tallennustilaan Irlantiin.

Kaupassa käytetyt evästeet

Nordic Plug käyttää evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat laitteesi selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstiedostoja, joilla on tietty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa nämä tiedot. Käytämme evästeitä markkinointiin, analytiikkaan sekä personointiin.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.